Salisprin

8.69 6.52

De Latijnse naam Salix alba vinden we terug in (acetyl)salicylzuur, een werkstof in aspirine.