Salisprin

8.69

De Latijnse naam Salix alba vinden we terug in (acetyl)salicylzuur, een werkstof in aspirine.