Salisprin

7.95

De Latijnse naam Salix alba vinden we terug in (acetyl)salicylzuur, een werkstof in de welbekende aspirine.